Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անհատական ուսումնական պլան

Անհատական ուսումնական պլան

Ավագյան Ագապե Ավագի

Դասարան-3․1

Ընտրությամբ գործունեություն-Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ կրթություն-Թավջութակ,Դաշնամուր, Ֆլեյտա Սոլֆեջո

Հեծանիվ վարել-ունեմ հեծանիվ, կարողանում եմ վարել։

Լողան-կարողանում եմ լողալ։

Երկարօրյա ծառայություն-չեմ օգտվում։

Երթուղային ծառայություն-ես չեմ օգտվում։

 Իմ եռախոսահամարն է-041 50 72 10։

Հասցե-նազարբեկյան 26/ 1 տուն։

One thought on “Անհատական ուսումնական պլան”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: