Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր

Պաղպաղակն արժե 50 դրամ, իսկ կարկանդակը 100 դրամ։

Որքա՞ն  պետք է վճարել 3 պաղպաղակի և 3 կարկանդակի համար։

Լուծում

50×3=150

100×3=300

150+300=450

Պատասխան 450 դրամ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: