Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խուճուճ ծաղկակաղամբը և վախկոտ կաղամբը

Տատիկի դրած թթվի մեջ հանդիպեցին ծաղկակաղամբը և կաղամբը։ Նարանք իրար հետ ընկերացան և  միմյանց մասին պատմեցին: Ծաղկակաղամբն իր մասին այնքան էլ չպատմեց, մտածեց ,որ ինքը խուճուճ է ,որ կաղամբին կարող է խճճել։  Մի անգամ նա մտածեց կաղամբին վախեցնի, այդ օրը նա բոլոր  լույսերը անջատեց , իսկ կաղամբը վախեցավ։ Ուզեց գնա ծաղկակաղամբի մոտ , իսկ ճանապարհին ծաղկակաղամբը իրեն խճճեց և վախեցրեց։

One thought on “Խուճուճ ծաղկակաղամբը և վախկոտ կաղամբը”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: