Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ցտեսություն աշուն

Բարև, սիրելի՛ աշուն, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը, մենք դասարանով աշնանը շատ էինք ճամփորդել, մենք սովորել էինք աշնան մասին բանաստեղծություն, աշնանը շատ զվարճալի է,արդեն քո բոլոր ամիսները անցել են, շուտով ձմեռ կլինի։
Սիրով՝ Ագապե Ավագյան։

One thought on “Ցտեսություն աշուն”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: