Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նամակ ձյանը

Ձյու՛ն, ես շատ եմ քեզ կարոտել, ես ուզում եմ տարբեր փաթիլներ տեսնեմ, ուզում եմ խաղալ դահուկ, սահնակ, պատրաստել ձնեմարդ, շատ հետաքրքիր տեղեր ճամփորդեմ, ես ուզում եմ, որ ձյունը իմ ձեռքերի մեջ սառուց լինի։
Սիրով ձյանը՝ Ագապե Ավագյանից։

One thought on “Նամակ ձյանը”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: