Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նամակ եղևնուն

Բարի լույս, եղևնի՛ ջան, ես ուզում եմ, որ դու զարդարված լինես։ Ես իմ նամակը դնեմ և Ձմեռ պապիկը տանի ու նվերներ բերի, երեխաները քո շուրջ երգում են, պարում զվարճանում։ Դու շատ գեղեցիկ ես, ես քեզ շատ եմ կարոտել։ Քո սիրելի Ագապե Ավագյանը։

One thought on “Նամակ եղևնուն”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: