Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամբորդ դդումը

Լինում է չի լինում մի դդում է լինում,նա սիում եր ճամբորդել նրա անունն եր կլորիկ դդում, մի որ կլորիկ դդումը որոշեց գնալ գյուղ ճամբորթել։ Նա իր հետ վերցրեց թաց և չոր անձեռոցիկ, գլխարկ, ջուր և ուտելիք։ Երբ արդել կլորիկը գյուղ հասավ նա նայեց բնությունը և ամեն ինչ հրաշալի եր, նա հավաքեց ծաղիկներ և սարքեց ծախկեփունջ, և այդպես իր օրն անցավ և նա ետ վերադարձավ տուն։

One thought on “Ճամբորդ դդումը”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: