Design a site like this with WordPress.com
Get started

 Ճամբարի երրորդ շաբաթվա ամփոփում

Մենք գնացել ենք սահադաշտ այնտեղ մեզ սովորեցրեցին չմուշքով սահել։

Պատկերի նախադիտում

Կարդացել ենք «Քեռի Ֆեոդորը, շունը և կատուն» պատմվածքը, կարդացել ենք նաև ռուսերեն տարբերակը։

հեղինակը — Էդուարդ Ուսպենսկի

բախկացած էր 24-գլխից

կարդացել ենք 3 շաբաթվա ընթացքում

մուլտֆիլմը շատ տարբեր եր մեր կարդացախից

ինձ դուր եկավ որ կատուն, շունը և Քեռի Ֆիոդրը գտան գանձեր։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: