Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ քնքուշ մայրիկ

Մայրիկ քեզ շատ եմ սիրում,

Մարյրիկ ես քեզ շատ եմ սիրում

Արևի պես ժպտում ես և շատ գեղեցիկ,

Րոպեն մեկ մտածում եմ ես քո մասին,

Գեղեցիկ ես դու շատ իմ քնքուշ մայրիկ,

Աստղերի պես գեղեցիկ,

Րոպեն քեզ հետ վարկյան է դառնում,

Իրական մայրիկն ես դու,

Տխուր չեմ ուզում քեզ տեսնել,

Արևի պես ուրախ եմ ուզում լինես:

One thought on “Իմ քնքուշ մայրիկ”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: