Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա 17.03.2022թ.

17.03.2022

1․ Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Լուծում

4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Պատ՝. 4 թիվը գրում ենք 15 անգամ

2․ Հաշվի՛ր ամենամեծ քառանիշ  և ամենափոքր քառանիշ թվերի տարբերությունը:

9999 -1000=8999

3 Շարունակի՛ր ըստ օրինակի

2549 = 2 հզ 5 հր 4 տ 9 մ

4560 =4հզ. 5հր. 6տ.

1452 =1հզ.4հր.5տ. 2մ.

7485 =7հզ.4հր.8տ.5մ.

4005 =4հզ.5մ.

6493 =6հզ.4հր.9տ.3մ.

7029 =7հզ.2տ.9մ.

4․ Կարդա՛ թվերը և ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

346․415 =300.000+40000+6000+10+5

320․024 =300.000+20.000+20+4

32․635 =30.000+10000+5000+600+20+3

215․623 =200000+10000+5000+600+20+3

520․001 =500000+20.000+1

30․024 =30000+20+4

5 Լուծի՛ր խնդիրը

Հայկը տնից դուրս եկավ ժամը 11:35 և 45 րոպեից հասավ դպրոց: Ժամը քանիսի՞ն Հայկը դպրոց հասավ:

Լուծում

Պատ․՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: