Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ի՚նչ կլիներ…

Եթե հսկա լինեի- եթե հսկա լինեի ինձ անհարմար կլիներ դպրոց մտնել:

Եթե մրջյունները մեծ լինեին- եթե մրջյունները մեծ լինեյն ծառերը կփչացնեին:

Եթե տները ծառերից կախված լինեին- եթե տնորը ծառերից կախված լինեին մենք ծառից կգլորվեյնք:

Եթե ծաղիկները հողին կպած չլինեին- եթե ծաղիկները հողին կպած չլինեին ծաղիկների արմատները չեն աճի:

Եթե պաղպաղակները դաշտում աճեին- եթե պաղպաղակները դաշտում աճեյն դաշտում շատ գեղեցիկ կլիներ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: