Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ բնակավայրը

Ես ծնվել եմ Երևան քաղաքում, ապրոմ եմ Աջափնյակ համայնքում :

Տարածքով Աջափնյակը Երևանի 4-րդ ամենամեծ վարչական շրջանն է։

Մեր տանից մինչև դպրոց 15 րոպե է:

Աջափնյակում է գտնվում է Միքայել Միրզոյանի անվան երաժշտական դպրոցը, որտեղ ես սովորում եմ թավջութակ, ֆլեյտա, դաշնամուր:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: