Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԵՂՆԻԿ

Այս պատմվծքը պատմում է որ.

Մի օր իր բարեկամ որսորդը իրենց սարերից եղնիկ նվեր բերեց իր երեխաների համր: Եղնիկը մեկ-մեկ նրանցից թաքուն բարձրանում էր այս պատշգամբ և նայում հեռավոր անտառներին: Եղնիկը վազվզում էր երեխաների հետ, քնում էր նրանց հետ, ուտում էր նրանց հետ և ուրախանում: Պատմում էր, որ երբ եղնիկը թաքուն պատշգամբ էր բարձրանում, երեխաներին տանում էր, և մենակ էր թողնում եղնիկին պատշգամբում:

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: