Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա19.03.2023

Խնդիր 730

A վայրից դեպի 240 կմ հեռավորության վրա գտնվող B վայր շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց առաջին ավտոմեքենան անցել էր 120 կմ, իսկ երկրորդը 15 կմ-ով պակաս: Այդ պահին որքան էր ավտոմեքենաներից յուրաքանչյուրի հեռավերությունը B վայրից:

Լուծում

120-15=105

240-120=120

240-105=135

Պատսխան. առաջին ավտոմեքենա 120 կմ հեռավորություն, երկրորդ ավտոմեքենա 135 կմ հեռավորություն:

Խնդիր 731

A և B քաղաքներից իրար ընդառաջ շարժվեցին երկու հեծյալ: Հանդիման պահին առաջինն անցել էլ 18 կմ, իսկ երկրորդը 3 կմ-ով ավելի: Հանդիշման պահին որքան էր յուրաքանչյուր հեծյալի հեռավորությունը B քաղաքից:

Լուծում

18+3=21

Պատասխան 21

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: