Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճամբորդ դդումը

Լինում է չի լինում մի դդում է լինում,նա սիում եր ճամբորդել նրա անունն եր կլորիկ դդում, մի որ կլորիկ դդումը որոշեց գնալ գյուղ ճամբորթել։ Նա իր հետ վերցրեց թաց և չոր անձեռոցիկ, գլխարկ, ջուր և ուտելիք։ Երբ արդել կլորիկը գյուղ հասավ նա նայեց բնությունը և ամեն ինչ հրաշալի եր, նա հավաքեց ծաղիկներ և սարքեց ծախկեփունջ, և այդպես իր օրն անցավ և նա ետ վերադարձավ տուն։

%d bloggers like this: