Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Welcome to My New Blogging Blog

Հայաստանի մայրաքաղաքները

Տարբեր դարաշրջաններում Հայաստանն ունեցել է 12 մայրաքաղաք: Դրանք են՝ Վան, Արմավիր, Երվանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դվին, Բագարան, Շիրակավան, Կարս, Անի, Երևան: Վան Վանա լճի ափին է: Հայտնի է նաև Տոսպ, Տուշպա, Վանտոսպ, Երվանդավան, Շամիրամի քաղաք անուններով: Աշխարհի հնագույն քաղաքներից է, այն պեղել են ճանաչված շատ հնագետներ: Արմավիր Մ.թ.ա. 331թ. դարձել է Երվանդունիների մայրաքաղաքը։Մ. Խորենացին Արմավիրի…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: