Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարան, հիմնադրվել է 1978 թվականին։ Ներկայացնում է ինքնուս վարպետների ձեռքով ստեղծված աշխատանքներ: Թանգարանի հավաքածուում առանձնակի տեղ են գրավում սփյուռքահայերի նվիրատվությունները։ Թանգարանի հավաքածուի բացառիկ

ցուցանմուշները ցուցադրվել ցուցանմուշները ցուցադրվել են Ռուսաատանում, Ֆրանսիայում, Բերգիայում, Իտալիայում, Պորտուգալիայում ,Հունաստանում և այլուր: Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանն ունի մասնաճյուղ Դիլիջան  քաղաքում: Թանգարանում պահվում են ասեղնագործուցյան գորգագործուցյան քարի մետաղի փայտի գեղարվեստական աշխատանքներ:

The children in the forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: “We have much time, let’s go to the forest and play there”.

The girl wants to go into the forest too. So they put the books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

“Little squirrel, come and play with us”.

“I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

 to put-դնել                     

 nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը                            

river-գետ

bee- մեղու                                   

field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

Phil plays football and tennis.

He doesn’t play basketball.

Sofia and chris play tennis and basketball.

They don’t play football.

Rose plays football and basketball.

She doesn’t piay tennis.

Zack plays tennis and basketball.

He doesn’t play football.

Anna and I playfootball and tennis.

We don’t play basketball.

ՄԵՐ ԶԳԱՅԱՐԱՆԸ

Դու արդեն գիտես, որ մեզ ղեկավարում է մեր գլխուղեղը: Բայց այն ինչպե՝ս պիտի ճիշտ «հրամաններ» տա, չե՝ որ շատ վատ կլինի, եթե այն ախալվի: Ճիշտ «հրամաններ» տալու համար շատ կարևոր են մեր հինգ զգայարների տրված տեղեկությունները: Մաշկը շոշափելիքի զգայարանն է, որի միջոցով մենք տարբերում ենք տաքն ու սառը, կոշտն ու փափուկը, սուրը, կլորը, հարթն ու անհարթը: Ճաշակելիքի (համի) օրգանը լեզուն է. այն զգում է աղի ու թթուն կծուն ու քաղցրը: Մեր հոտառության օրգանը՝ քիթը, տարբերում է շարջապատի բազմաթիվ հոտերն ու բույրերը: Տեսողության օրգանները մեր աչքերն են: Ձայները մեր ուղեղին են հասնում լսողական օրգանների՝ ականջների օգնությամբ: Առանց այդ զգայարանների մարդն ինչպե՝ս կապրեր:

՝

Մաթեմատիկա 17.03.2022թ.

17.03.2022

1․ Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Լուծում

4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49

Պատ՝. 4 թիվը գրում ենք 15 անգամ

2․ Հաշվի՛ր ամենամեծ քառանիշ  և ամենափոքր քառանիշ թվերի տարբերությունը:

9999 -1000=8999

3 Շարունակի՛ր ըստ օրինակի

2549 = 2 հզ 5 հր 4 տ 9 մ

4560 =4հզ. 5հր. 6տ.

1452 =1հզ.4հր.5տ. 2մ.

7485 =7հզ.4հր.8տ.5մ.

4005 =4հզ.5մ.

6493 =6հզ.4հր.9տ.3մ.

7029 =7հզ.2տ.9մ.

4․ Կարդա՛ թվերը և ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

346․415 =300.000+40000+6000+10+5

320․024 =300.000+20.000+20+4

32․635 =30.000+10000+5000+600+20+3

215․623 =200000+10000+5000+600+20+3

520․001 =500000+20.000+1

30․024 =30000+20+4

5 Լուծի՛ր խնդիրը

Հայկը տնից դուրս եկավ ժամը 11:35 և 45 րոպեից հասավ դպրոց: Ժամը քանիսի՞ն Հայկը դպրոց հասավ:

Լուծում

Պատ․՝

Գարնանա առավոտ

«Գարնան առավոտ»

Հարցեր և առաջադրանքներ։

1.Նկարի՛ր քո սիրելի քառատողը։

2.Դուրս գրի՛ր գունավորած բառերը և գրի՛ր այդ բառերի հակառակ իմաստ ունեցող բառերը։

բացվեց-փակվեց

բարակ-հաստ

եկավ-գնաց

աղջիկ-տղա

3.Նկարագրի՛ր գարնան առավոտը ըստ բանաստեղծության։

Լույսը բացվում է առվակը ձայն է հանում:

4.Նկարագրի՛ր գարնան առավոտը քո բառերով։

Գարնանը կաքավը ետ է դառում տաք երկրներից:

5.Դուրս գրի՛ր երկվանք և եռավանկ բառեր։

Բա-րի, բաց-վեց, զան-գեր, հով-տում, քա-մի, կա-պած, աղ-ջիկ-կար-դալ, կա-քավ, բա-րակ, եր-ամ:

Խո-խո-ջում, աշ-շար-քին

%d bloggers like this: