Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա

1. Փակագծերն այնպես դիր, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն
15-(35+5):4=5
2. Ագարակում կան սագեր ու ձիեր: Բոլորը միասին ունեն 44 ոտք և 14 գլուխ:Քանի՞ սագ և քանի՞ ձի կա ագարակում:

4×8=32

6×2=12

8+6=4 գլուխ

32+12=44 ոտք


3.Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի աջ կողմի նիշը մեծ է ձախ կողմի նիշից:

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 78, 79, 89,
4.Արամն ունի այնքան եղբայր, որքան քույր:Նրա քույր Աննան երկու անգամ շատ եղբայր, քան 
քույր: Քանի՞ երեխա կա այս ընտանիքում:


Բարև սիրելի ձմեռ, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը։ ես շատ եմ կարոտել քեզ ես սիրում եմ ձմեռ, ձմռանը ճերմակ ձյուն է գալիս, և շատ էնք ճամբորթում, ձմռանը զվարճալի է ես շատ եմ սպասել որ ձմեռը գա։ Սիրով Ագապե Ավագյան։

Ձմեռ

Ձյուն

Գեղամ Սարյան

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Զգո՛ւյշ իջի՛ր աշխարհին,

Ծաղիկները մտել են քուն,

Հողն է նրանց անկողին:

Հանդա՜րտ, կամա՜ց իջի՛ր այնպես՝

Ծաղիկները չարթնանան,

Ծածկի՛ր նրանց քնքուշ ու հեզ,

Զգո՜ւյշ, զգո՜ւյշ անսահման:

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Հանգի՜ստ, խաղա՛ղ իջի՛ր վար,

Ծաղիկները մտել են քուն,

Ծաղիկները ցրտահար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Բանաստեղծության կրկնվող տողերը նշի՛ր:

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Ծաղիկները մտել են քուն,

2.Ի՞նչն էր ծաղիկներ անկողինը:  

Հողն է նրանց անկողին:

3.Ինչպե՞ս պետք է ձյունը ծածկի ծաղիկներին: Նշի՛ր այդ տողերը:

Ծածկի՛ր նրանց քնքուշ ու հեզ,

4.Ձյան մասին հանելուկ հորինի՛ր:

Այն 0,ին՝չնե, ին՝չը

Որ ձմռան է գալիս

 Սպիտակ է փափուկ։

5.Պատկերացրո՛ւ՝ հանդիպել ես մեկին, ով չգիտի, թե ինչ է ձյունը: Պատմի՛ր նրան ձյան մասին:

  Ձյունը սպիտակ է ձմռանն է գալիս և փափուկ է։

6.Պատմի՛ր ծաղիկների մասին:

7.Նոր վերնագիր մտածի՛ր բանաստեղծության համար:

Դանդաղ իջնող ձյուն

Ցտեսություն աշուն

Բարև, սիրելի՛ աշուն, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը, մենք դասարանով աշնանը շատ էինք ճամփորդել, մենք սովորել էինք աշնան մասին բանաստեղծություն, աշնանը շատ զվարճալի է,արդեն քո բոլոր ամիսները անցել են, շուտով ձմեռ կլինի։
Սիրով՝ Ագապե Ավագյան։

Մուկն ու ձուն

Մի անգամ մտա մեր մառանը, որ բահ վերցնեմ: Ոտս շեմից ներս դրի, թե չէ, նկատեցի մի
խումբ մկների, որոնք շրջապատել էին հավի բույնը: Տեսա, որ մկներից մեկը մտել է հավի
բույնը, իսկ մյուսները մեկնված, ձգված նայում են նրան ու սպասում: Մեկ էլ հավի բույնը
բարձրացած մուկը, իր փոքրիկ թաթերով ձուն գրկած, գլորվեց մեջքի վրա, ընկավ մյուսների
առաջ: Այստեղ միայն պարզ տեսա, որ նա ձուն դրել է փորին, երկու կողից բռնել
թաթիկներով, իսկ բարակ ու երկար պոչը վրայից մեկնել, բռնել է բերանով այնպես, ինչպես
մի բան պարանով կապում են, որ չընկնի: Մկները շրջապատեցին նրան և ուրախ-ուրախ,
նրա ոտներից, ականջներից քաշելով, տարան դեպի պատը, ուր իրենց բույնն էր: Ձուն բնի
բերանը հասցնելով՝ նրանք ետ քաշվեցին: Ձուն բռնող մուկը զգուշությամբ թեքվեց կողքի,
ձուն դրեց գետնին և թաթիկները բաց թողեց: Այդ ժամանակ արդեն մյուսները սկսեցին ձուն
գլորել դեպի բույնը: Ձուն ընկավ պատի անցքի մեջ: Ձվի հետ անհետացան նաև մկները:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1․ Պատմվածքից դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերն ու օնլայն բառարանի օգնությամբ
բացատրի՛ր։

շեմ-շեմք

բահ-Փայտե երկար կոթով ու մետաղյա թիակով ձեռքի գործիք՝

մառան-նկուղ

2․ Ինչպե՞ս էր մուկը բռնել ձուն: Նշի՛րայն հատվածը, որտեղ դա երևում է:

նա ձուն դրել է փորին, երկու կողից բռնել
թաթիկներով, իսկ բարակ ու երկար պոչը վրայից մեկնել, բռնել է բերանով այնպես, ինչպես
մի բան պարանով կապում են, որ չընկնի:

3․Քո կարծիքով, ի՞նչ էր ասում ձուն, երբ իրեն տանում էին:

Իմ կարծիքով ձուն ասում էր։ -Տարե՝ք ինձ իմ մայրիկի մոտ։

4․Իսկ մկներն ի՞նչ էին ասում:

Իմ կարծիքով մկները ասում էին։ Մենք քեզ տանում էնք ավելի նոր տեղ։

5․Ինչպե՞ս է կոչվում.
բառերի մառանը —բառարան
գրքերի մառանը —գրադարան
նկարների մառանը —պատկեասրահ

6․Շարունակի՛ր.
Մկների երկիրը կոչվում է Մկստան:
Վախկոտների երկիրը կոչվում է նազարաստան։
Կաղամբների երկիրը կոչվում է կաղամբաստան։
Ծիծաղների երկիրը կոչվում է ծիծաղստան։

7․Նախադասությունները համառոտի՛ր՝ թողնելով միայն ի՞նչը, ի՞նչ է անում հարցերին
պատասխանող բառերը:
Ձուն ընկավ պատի անցքի մեջ: Ձուն ընկավ
Ձուն բռնող մուկը թեքվեց կողքի: մուկը թեքվեց
Մուկը փոքրիկ թաթիկներով ձուն գրկեց:մուկը գրկեց

Линейка-линей-ка, ли-ней -ка, линей-ка

ручка-руч-ка

зайка-зай-ка

осенью

учиться-учить-ся

тетрадь-тет-радь

Запиши в первый столбик слова, в которых всего один слог, во второй — слова, в которых два
слога, в третий столбик — слова, в которых три слога. Расставь ударение в словах.

жук пчела бабочка

Жук, пчела, бабочка, стрекоза, комар, клоп, муха, оса, муравей, мотылёк, сверчок, шмель.

Запиши в первый столбик слова, в которых всего один слог, во второй — слова, в которых два
слога, в третий столбик — слова, в которых три слога. Расставь ударение в словах.

Запиши в первый столбик слова, в которых всего один слог, во второй — слова, в которых два
слога, в третий столбик — слова, в которых три слога. Расставь ударение в словах

Жук- клоп-

стрекоза-мотылёк- шмель.

бабочка- муха- сверчок- шмель-муравей- шмель.

Ճնճղուկ

Հայ ժողովրդական հեքիաթ «Ճնճղուկը»

I

Լինում է, չի լինում, որ չի լինում, ո՞նց է լինում: Ուրեմն լինում է մի ծիտ: Սա մի ծառի վրա բույն է շինում, ձագ է հանում ու ապրում է իր համար: Ամեն օր կեր է ճարում, հա՛մ ինքն է ուտում, հա՛մ էլ ճտերին բաժին հանում:

Օրերից մի օր էլ էս ծիտը տանը չի լինում, մեծ ճուտը փոքրին ասում է. «Արի քեզ թռչել սովորեցնեմ»: Բնից դուր է գալիս, մի երկու քայլ է անում, պուճուրն էլ հետևից մի քիչ առաջ է գնում: Մեծն անցնում է մյուս ճյուղին: Էս պուճուրն էլ կրկնկակոխ գնում է: Բայց արի ու տես, որ էս պուճուրի խելքին փչում է իր գլխու բաներ անել. «Ես էստեղ մնացողը չեմ, թռչեմ, գնամ աշխարհ ման գամ»: Ճուտ դու ճուտ, ասելն ու թռչելը մեկ է լինում: Բայց ո՞ւր, իսկի թռչել չգիտի: Ընկնում է ուղիղ ծառի տակի ցեխի մեջ: Մի կերպ ցեխից դուրս է գալիս: Կողքին մի տերև է լինում: Էս ծիտը թե՝

-Տերև՛, ա՛յ տերև, ի՞նչ կլինի, ինձ սրբես: Էս տերևը թե՝

— Է՜է՜հ, չէ մի չէ …

Ես ծտի գլխի որդերը շարժվում են.

-Լավ, տես ես քո գլխին ի՛նչ օյին խաղամ,- ասում է ու թռչում գնում:

Կողքի արտում մի չալպուտուրիկ այծ է լինում:

Էս այծին թե՝

-Ա՛յծ ախպերր, ի՞նչ կլինի՝ գաս էս տերևին ուտես: Ինձ չի մաքրում, որ թռչեմ գնամ, բնումս կենամ:

Էս այծը թե՝

-Մըկըկը, ես էս կանաչ արտը թողնեմ, գամ, քո չոր տերև՞ն ուտեմ, էդ իմ գործը չի, թող գնա:

Շարունակել կարդալ “Ճնճղուկ”

8 .11 

8.11.2021թ.

1.Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:
Ա. Հաշվի՛ր 150 և 280 թվերի գումարի և 140 -ի տարբերությունը:

150+280=430   430-140= 390
Բ. 270 և 90 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 460-ով:

270 — 90=180  180+460=640
Գ. Գտի՛ր 140 և 90 թվերի տարբերության կրկնապատիկը:

140 – 90 = 50  50+50=100
Դ. Հաշվի՛ր 540 և 180 թվերի գումարի և 220-ի տարբերությունը:

540+180=720  720-220=500

2.Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

56: 7 + 63: 7 + 35 : 7 + 21: 7 + 70 : 7 = 35

12: 4 + 40 : 4 + 32: 4 + 28 : 4 + 24 : 4 = 34

15: 5 + 35 : 5 + 50: 5 + 45 : 5 + 5: 5 =30

3.Լուծի՛ր խնդիրրերը:
Ա. Քառակուսու կողմի երկարությունը 7 սմ է: Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը:

Լուծում 7×4=28

Պատ.՝ 28

Բ. Ուղղանկյան կարճ կողմի երկարությունը 4 սմ է, իսկ երկար կողմի երկարությունը 8 սմ է: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում 4×2+8×2=24սմ

Պատ.՝ 24սմ

 Գ.Ուղղանկյան մի կոմղը 5 սմ է, իսկ մյուսը՝ 2 անգամ երկար: Հաշվի՛ր ուղղանկյան պարագիծը:

Լուծում

5×2=10սմ

10×2=20սմ

10+20=30

Պատ.՝

4.Նշի՛ր ճշմարիտ դատողությունները:

Արկղում կա 4 բազուկ և 5 գազար:

 · Եթե այծը արկղից հանի 3 բանջարեղեն, դրանցից մեկն անպայման գազար կլինի: Ոչ

· Եթե այծը արկղից հանի 5 բանջարեղեն, դրանցից մեկն անպայման գազար կլինի: Այո

 · Եթե այծը արկղից հանի 5 բանջարեղեն, դրանցից մեկն անպայման բազուկ կլինի: Ոչ

· Եթե այծը արկղից հանի 6 բանջարեղեն, դրանցից մեկն անպայման բազուկ կլինի։ Այո

5.Լուծի՛ր խնդիրները:
Ա. Մեկ կիլոգրամ վարունգն արժե 200 դրամ: Ինչքա՞ն արժե 1 ու կես կիլոգրամ վարունգը:

Լուծում

  1. 200։2=100 (կես)
  2. 200+100=300 դրամ

Պատ.՝ 300 դրամ

Բ. Մեկ կիլոգրամ լոլիկն արժե 400 դրամ: Ինչքա՞ն գումար է հարկավոր 2 ու կես կիլոգրամ լոլիկ գնելու համար:

Լուծում

1)400։2=200 (կես կգ)

2)400×2=800

3)800+200=1000

Պատ.՝ 1000 դրամ

Լուծում

  1. Մեկ լոլիկն արժե 30 դրամ։
  2. Մեկ գազարն արժե 50 դրամ։
  3. Մեկ վարունգն արժե 60 դրամ։
  4. 30+(2×30)+40+(2×20)=170 դրամ

Պատասխան 170 դրամ

Խուճուճ ծաղկակաղամբը և վախկոտ կաղամբը

Տատիկի դրած թթվի մեջ հանդիպեցին ծաղկակաղամբը և կաղամբը։ Նարանք իրար հետ ընկերացան և  միմյանց մասին պատմեցին: Ծաղկակաղամբն իր մասին այնքան էլ չպատմեց, մտածեց ,որ ինքը խուճուճ է ,որ կաղամբին կարող է խճճել։  Մի անգամ նա մտածեց կաղամբին վախեցնի, այդ օրը նա բոլոր  լույսերը անջատեց , իսկ կաղամբը վախեցավ։ Ուզեց գնա ծաղկակաղամբի մոտ , իսկ ճանապարհին ծաղկակաղամբը իրեն խճճեց և վախեցրեց։

%d bloggers like this: