Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բարև սիրելի ձմեռ, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը։ ես շատ եմ կարոտել քեզ ես սիրում եմ ձմեռ, ձմռանը ճերմակ ձյուն է գալիս, և շատ էնք ճամբորթում, ձմռանը զվարճալի է ես շատ եմ սպասել որ ձմեռը գա։ Սիրով Ագապե Ավագյան։

One thought on “”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: