Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բանավոր մաթեմատիկա, նոյեմբեր

Ընտրովի մաթեմատիկա

1.Երեք հարկանի բուրգ կառուցելու համար օգտագործել են 1+9+25=35 խորանարդ (տե՛սնկարը): Այդպիսի յոթ հարկանի բուրգ կառուցելու համար քանի՞ խորանարդ է անհրաժեշտ:

2.Լուծի՛ր մաթեմատիկական ռեբուսը:

10+10+10=30

10+4+4=18

4-2=2

1+10×2=22

6×3=18

3. Ճանճը ունի 6 ոտք, սարդը՝ 8 ոտք: 3 ճանճը և 2 սարդը միասին ունեն այնքան ոտք, որքան ոտք ունեն 9 հավը և քանի՞ կատուն:

6×3=18

8×2=16

18+16=34

34-18=16

16:4=4

4.Լիլիթն ապրում է 4-րդ հարկում: Բնակարան հասնելու համար նա պետք է բարձրանա 60 աստիճան: Դավիթն ապրում է նույն շենքի 2-րդ հարկում: Քանի՞ աստիճան է բարձրանում Դավիթն իր բնակարան հասնելու համար:

60:2=30

%d bloggers like this: