Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա

1. Փակագծերն այնպես դիր, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն
15-(35+5):4=5
2. Ագարակում կան սագեր ու ձիեր: Բոլորը միասին ունեն 44 ոտք և 14 գլուխ:Քանի՞ սագ և քանի՞ ձի կա ագարակում:

4×8=32

6×2=12

8+6=4 գլուխ

32+12=44 ոտք


3.Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի աջ կողմի նիշը մեծ է ձախ կողմի նիշից:

16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 78, 79, 89,
4.Արամն ունի այնքան եղբայր, որքան քույր:Նրա քույր Աննան երկու անգամ շատ եղբայր, քան 
քույր: Քանի՞ երեխա կա այս ընտանիքում:


Բարև սիրելի ձմեռ, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը։ ես շատ եմ կարոտել քեզ ես սիրում եմ ձմեռ, ձմռանը ճերմակ ձյուն է գալիս, և շատ էնք ճամբորթում, ձմռանը զվարճալի է ես շատ եմ սպասել որ ձմեռը գա։ Սիրով Ագապե Ավագյան։

Ձմեռ

Ձյուն

Գեղամ Սարյան

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Զգո՛ւյշ իջի՛ր աշխարհին,

Ծաղիկները մտել են քուն,

Հողն է նրանց անկողին:

Հանդա՜րտ, կամա՜ց իջի՛ր այնպես՝

Ծաղիկները չարթնանան,

Ծածկի՛ր նրանց քնքուշ ու հեզ,

Զգո՜ւյշ, զգո՜ւյշ անսահման:

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Հանգի՜ստ, խաղա՛ղ իջի՛ր վար,

Ծաղիկները մտել են քուն,

Ծաղիկները ցրտահար:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1.Բանաստեղծության կրկնվող տողերը նշի՛ր:

Ձյո՛ւն, փափո՛ւկ ձյուն, սպիտա՛կ ձյուն,

Ծաղիկները մտել են քուն,

2.Ի՞նչն էր ծաղիկներ անկողինը:  

Հողն է նրանց անկողին:

3.Ինչպե՞ս պետք է ձյունը ծածկի ծաղիկներին: Նշի՛ր այդ տողերը:

Ծածկի՛ր նրանց քնքուշ ու հեզ,

4.Ձյան մասին հանելուկ հորինի՛ր:

Այն 0,ին՝չնե, ին՝չը

Որ ձմռան է գալիս

 Սպիտակ է փափուկ։

5.Պատկերացրո՛ւ՝ հանդիպել ես մեկին, ով չգիտի, թե ինչ է ձյունը: Պատմի՛ր նրան ձյան մասին:

  Ձյունը սպիտակ է ձմռանն է գալիս և փափուկ է։

6.Պատմի՛ր ծաղիկների մասին:

7.Նոր վերնագիր մտածի՛ր բանաստեղծության համար:

Դանդաղ իջնող ձյուն

%d bloggers like this: