Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ցտեսություն աշուն

Բարև, սիրելի՛ աշուն, քեզ գրում է Ագապե Ավագյանը, մենք դասարանով աշնանը շատ էինք ճամփորդել, մենք սովորել էինք աշնան մասին բանաստեղծություն, աշնանը շատ զվարճալի է,արդեն քո բոլոր ամիսները անցել են, շուտով ձմեռ կլինի։
Սիրով՝ Ագապե Ավագյան։

%d bloggers like this: