Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա 31.01.2023

Վարժ 387

Հետևելով օրինակին յուրաքանչուր հավասարության համար ասա չորս ճամարիտ դատողություն:

Օրինակ

 3500:50=70

3500-ը 50-ից մեծ է 70 անգամ:

3500-ը 70-ից մեծ է 50 անգամ:

50-ը 3500-ից փոքր է 70 անգամ:

70-ը 3500-ից փոքր է 50 անգամ:

600:200=3

600-ը 200-ից մեծ է 3 անգամ:

600-ը 3-ից մեծ է 200 անգամ:

200-ը 600-ից փոքր է 3 անգամ:

3-ը 600-ից փոքր է 50 անգամ:

630:9=70

630-ը 9-ից մեծ է 70անգամ:

630-ը 70-ից մեծ է 9անգամ:

9-ը 630-ից փոքր է 70անգամ:

70-ը 630-ից փոքր է 9անգամ:

4800:60=80

4800-ը 60-ից մեծ է 80անգամ:

4800-ը 80-ից մեծ է 60անգամ:

60-ը 4800-ից փոքր է 80անգամ:

80-ը 4800-ից փոքր է 60անգամ:

Խնդիր 389

Երբ տատիկը իր ունեցեծ կոնֆետները հավասար քանակով բաժանեց 7 թոռնիկների միջև, յուրաքանչյուր թոռնիկի հասավ 15 կոնֆետ, և ավելացավ ևս 5 կոնֆետ: Քանի՞ կոնֆետ ուներ տատիկը:

Լուծում

7×15=105

105+5=110

Պատասխան 110կոնֆետ

Խնդիր 390

Տպարանում տպագրված գրքերը 30-ական փաթեթավորելուց հետո ստացվեց 16 փաթեթ և ևս 20 գիրք: Այդ գրքից քանի օրինակ էր տպագրվել:

Լուծում

16×30=480

480+20=500

Պատասխան 500գիրք

%d bloggers like this: