Design a site like this with WordPress.com
Get started

13.10.2022

Վարժ. 121

Արտագրի՝ր և լրացրու բաց թողած թվերն ու թվանշաները:

Ա) 2×10000+3×1000+x1=23001

800000+10000+31=810031

Բ) 2 հազ+5մ.=2005

4 հազ.+2h.+8մ.=4208

Վարժ. 124

Մարզի՝ր հիշողությունդ:

           +24                 -12              +37              :9            x6               -22

32                    56               44                81             9             54                  32

Վարժ. 122

Կարդա, մեկնաբանիր և պատասխանիր հարցերին:

Եթե 218 թվի գրության աջից կցագրենք 0 թվանշան, ապա ի՞նչ ցույց կտա ստացված թվի յուրաքանչյուր թվանշան:

2180-ցույց կտա որ 8-թիվը կմեծանա, և կդառա 80

Քանի՞ անգամ կմեծանա թիվը, եթե նրա գրությանը աջից կցագրենք երկու հատ 0 թվանշան: Ասա՝    օրինակներ:

7700-թիվը կմեծանա 7-ը 700-ով:

Վարժ. 123

Ժամը քնի՞սը պետք է ցույց տան երկրորդ և երրորդ ժամացույցները:

%d bloggers like this: