Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ինչը կփոխեի իմ դպրոցում

Ես կփոխեի իմ դպրոցում 6 բան, առաջինը՝ մեր դասարաների անունը լիներ 4ա, երկրորդը՝ մեր դպրոցը լիներ փակ պատերով, երրորդը՝ մենք միագամից գնայինք առաջին դասարանից Մայր դպրոցում սովորեյինք, չորրոդը՝ մեր դպրոցի անունը լիներ 168, հինգերորդը որ մեր դպրոցում բուֆետ լիներ, իսկ վեցերորդը՝ մեր դպրոցը լիներ սովորական դպրոցների նման:

%d bloggers like this: