Design a site like this with WordPress.com
Get started

Աշնան օրերն են հասել,
Իջել է ամպը սարին,Եվ հրաժեշտ է ասել,Կռունկը մեր աշխարհին:
Բարդին էլ չի սոսափումԱրագիլի թևի տակ,Դեղին թերթեր է թափումԱռվակի մեջ կապուտակ:
Կարմիր խարույկ է կարծեսԾեր տանձենին անտառի,Թվում է, թե մոտ վազես,Ձեռք ու ոտքդ կվառի…
Քամին շատ էր թափառել,Պարապ-սարապ թևը կախ,Բայց արդեն գործ է ճարել,Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: