Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դդում

Այն ի՝նչն է ի՝նչը որ

Ուտում են դդմատոնին ։

Այն ի՝նչն է ի՝նչը երբ

 հասած չե կանաչ է

 երբ հասած է

 նարնջագույն է։

Խնդիր

Մայրիկն ուներ 1000դրամ նա գնեց դդմատոնի համար վեց դդում, մեկ դդումն արժե 150դրամ։ Մայրիկն կարող է գնել վեց դդում։

Լուծում 150×6=900դրամ

Պատասխան․ մայրիկը կարող է գնել

Ճամբորդ դդումը

Լինում է չի լինում մի դդում է լինում,նա սիում եր ճամբորդել նրա անունն եր կլորիկ դդում, մի որ կլորիկ դդումը որոշեց գնալ գյուղ ճամբորթել։ Նա իր հետ վերցրեց թաց և չոր անձեռոցիկ, գլխարկ, ջուր և ուտելիք։ Երբ արդել կլորիկը գյուղ հասավ նա նայեց բնությունը և ամեն ինչ հրաշալի եր, նա հավաքեց ծաղիկներ և սարքեց ծախկեփունջ, և այդպես իր օրն անցավ և նա ետ վերադարձավ տուն։

%d bloggers like this: