Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մեղուն ու մարդը

 Ղ. Աղայան. Մեղուն ու մարդը

Առաջադրանքներ

1.Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը, բացատրի՛ր առցանց բառարանի օգնությամբ:

Ապերախտ-երախտիքը մոռացող, երախտամոռ:

Շերամ-մետաքսաթել հյուսող որդ, որ սնվում է թթենու տերևով:

2.Առակից գտի՛ր բոլոր ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառերը, նրանց ավելացրո՛ւ ի՞նչ հարցին պատասխանող բառեր, ստացի՛ր նոր բառակապակցություններ:

Օկտակար-մեղու

Բարի-շերամ

Փոքր-մուկ

Իմաստուն-երախտ

Քնքուշ-ծաղիկ

աշերախտ-տուն

աննման-բնություն

շատակեր-փիղ

անխնամ-ածիկ

3. Ստացված բառակապակցություններով՝ հորինի՛ր նոր փոքրիկ պատում:

Մաթեմատիկա

28.04.2022թ.

Վարժ 1

  1. Գտիր 210 և 70 թվերի քանորդի և 60-ի արտադյալը:

210:70×60=1800

210:70=3

3×60=180

  • Գտիր 7×50+240:80 արտահայտության արժեքը:

7×50+240:80=

7×50=350

240:80=3

350+3=353

  • Վաճառողը 3 օրում վաճառեց 624 կգ ձմերուկ I օրը վաճառեց 217կգ, II օրը 25կգ-ով պակաս Որքան ձմերուկ վաճառեց նա III օրը:

217-25=192

217+192=409

624-409=215

  • Օգտվելով գնացուցակում բերված տվյալ հաշվիր, թե որքան պետք է վճարել հետևալ գնումնեից հետո:

2 հաց, 6 գաթա, 4 պաղպաղակ, 1հյութ

2×100=200

6×40=240

4×200=800

200+240+800+60=1360դրամ

%d bloggers like this: