Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անճոռնի ճուտիկը

 «Անճոռնի ճուտիկը» 

Առաջադրանքներ.

1.Դուրս գրի՛ր այն բառերը, որոնք լսում և գրում ես այլ կերպ:

2.Տրված բառերը դարձրու գործողություն:

Երգ, պար, ծիծաղ, լաց, խաղ, լող, վազք, բաց, փակ

3.Հորինի՛ր <<Չքնաղ ճուտիկը>>

4.Համացանցից գտիր համանուն մուլտֆիլմը և հղումը տեղադրիր բլոգում:

Վայրի կարապները

 «Վայրի կարապները»

Առաջադրանքներ

 1.Տրված բառերից նորերը կազմի’ր՝ ակ, իկ, ուկ մասնիկներով (ածանցներով): 
Ա) Աստղ, արկղ, թիթեռ, թերթ, հայր, մայր, տատ, պապ, քաղցր, անուշ:

Բ) Գետ, նավ, դուռ (ն), թռչուն, որդի:

Գ) Խոզ, տաք, գառ(ն), մարդ:

2.Ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում և ի՞նչ են ցույց տալիս:

Ծանր առարկա, կանաչ արտ, բարձր տանիք, գունավոր նկար, բարակ ժապավեն, նեղ ճանապարհ, պղտոր գետ:

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:

Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա:  Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ:

 Որոշ մարդիկ էլ այդպիսին են:

3.Նախադասություններում գործողություն կատարողի անունը չկա. գտի՛ր՝ մե՞կն է, թե՞ մեկից ավելի:

Զարմացա:

Տեսանք:

Փնտրում ես:

Վազում եք:

Կտա:

Կհասնեն:

Ի՚նչ կլիներ…

Եթե հսկա լինեի- եթե հսկա լինեի ինձ անհարմար կլիներ դպրոց մտնել:

Եթե մրջյունները մեծ լինեին- եթե մրջյունները մեծ լինեյն ծառերը կփչացնեին:

Եթե տները ծառերից կախված լինեին- եթե տնորը ծառերից կախված լինեին մենք ծառից կգլորվեյնք:

Եթե ծաղիկները հողին կպած չլինեին- եթե ծաղիկները հողին կպած չլինեին ծաղիկների արմատները չեն աճի:

Եթե պաղպաղակները դաշտում աճեին- եթե պաղպաղակները դաշտում աճեյն դաշտում շատ գեղեցիկ կլիներ:

%d bloggers like this: