Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խնդիր 688

բ) Երկու օրում զբոսաշրջիկները անցան 200 կմ ճանապարհ: Երկրորդ օրը նրանք անցան 3 անգամ ավելի, քան առաջին օրը: Որքան ժանապարհ անցան զբոսաշրջիկները յուրաքանչյուր օրում:

Լուծում

200×3=600

Պատասխան առաջին օրը 200կգ, երկրորդ օրը 600կգ

Խնդիր 689

ա) Երկու թվերի գումարը 480 է: Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 5 անգամ: Որոնք են այդ թվերը:

Լուծում

480։2=240

240։5=48

240×5=1200

Պատասխան 48, 1200

բ) Երկու թվերի գումարը 560 է: Այդ թվերից մեկը մյուսից մեծ է 6 անգամ: Որոնք են այդ թվերը:

Լուծում

6+1=7

560։7=80

80×6=480

Պատասխան 80, 480


Խնդիր 688

ա) Վաճառականը առաջին օրը վաճառեց 4 անգամ ավելի խնձոր, քան երկրորդ օրը: Հաշվիր թե քանի կիլոգրամ խնձոր նա վաճառեց առաջին օրը, եթե այդ երկու օրում վաճառել է ընդամենը 150 կգ խնձոր:

Լուծում

4+1=5

150:5=30

30×4= 120

Պատասխան 120կգ

Վարժ 693

Ինչ մնացորդ կստացվի:

ա) (30+1):3=10 մն.1

(30+1):5=6 մն. 1

(30+1):10=3 մն. 1

Վարժ 696

Մարզիր հիշողությունը:

      x2           x2            x2            x2          x2         x2

2              4            8             16          32         64          128

%d bloggers like this: