Design a site like this with WordPress.com
Get started

1.Շախմատի խմբակում կա 11 տղա և 5 աղջիկ: Ամեն ամիս խմբակին միանում է 1 տղա և 3 աղջիկ: Քանի՞ ամիս անց խմբակում տղաների և աղջիկների քանակը կհավասարվի:

Լուծում

  1. 5+3+3+3=14
  2. 11+1+1+1=14

Պատասխան 3 ամիս

2․Ջրավազանում ջուր կարող է լցվել 2 խողովակներից: Առաջին խողովակով մեկ ժամում լցվում է 120լ ջուր, իսկ երկրորդով՝ 140լ: Քանի՞ լիտր ջուր կլցվի ջրավազանում 5 ժամվա ընթացքում, եթե խողովակները միաժամանակ բացվեն:

Լուծում

  1. 120+120+120+120+120=600
  2. 140+140+140+140+140=1300

Պատասխան 600 1300

%d bloggers like this: