Design a site like this with WordPress.com
Get started

14.12.2021

1.Ճանապարհի երկայնքով, իրարից հավասար հեռվորության վրա տեղադրված են 9 դրոշակ: Մրջյունը սկսելով առաջին դրոշակի մոտից, 3-րդ դրոշակի մոտ հասնում է 1րոպե հետո: Նույն արագությամբ շարունակելու դեպքում, նա քանի՞ րոպեում կանցնի ամբողջ ճանապարհը:

Լուծում 9։3=2


2.Զինվորները շարք կանգնեցին միմյանցից մեկ մետր հեռավորության վրա: Ստացվեվ 9-ը մետր երկարությամբ շարք: Քանի՞ զինվոր կար:

Պատասխանի 10 զինվոր


3․Կարենը 4-երով (4, 8, 12…) հաշվեց մինչև 60-ը, իսկ Գեղամը՝ 3-երով: Ո՞ր թվերը երկուսի մոտ էլ կան:

12 24 36 48 60

%d bloggers like this: