Design a site like this with WordPress.com
Get started

16.12.2021թ․

Մթքումս մի թիվ եմ պահել։ Եթե այն մեծացնես 300-ով հետո փոքրացնես 3անգամ կգտնես այդ թիվը։

Ի՝նչ թիվ եմ պահել։

Լուծում

150×3-300=150

(150+300։3)

Պատասխան․ մտքումս մտապահել եմ 15 թիվը։

Խնդիր 1

Ա) Երեք թվերից առաջինը երկրորդից փոքր է 10 անգամ։

Երրորդը առաջինից մեծ է 100 անգամ։

Ո՛րն է երրորդ թիվը, եթե երկրորդ թիվը 200-ն է։

Լուծում 1) 200:10=2000

2) 20×100=2000

Պատասխան 2000

Բ) 100մ  լարի համար վարպետը վճարեց 5000 դրամ։

Այդ նույն լարից նարան պետք է ևս 10մ։

Որքա՝ն պետք է վճարի վարպետը այդ 10 մետր լարի համար։

Լուծում 1) 5000:100=50

2)10×5=500

Պատասխան 500 դրամ

Վարժ 226

Ա) 7, 32, 10, 78, 60, 90, 400

7×10=70

32×10=320

10×10=100

78×10=780

60×10=600

90×10=900

400×10=4000

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին

Սուրբ Ծննդյան հեքիաթ սրինգ նվագող աղջկա մասին

  1. Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: խորհել-մտածել առավելություն- գեակ շռություն պապանձվել-խոսել չկարողանակ լռել ունկրտել-լսել պիես-թաթերական գրվացք առտասովոր-յրուահատուկ տրտմած-պապանձվել
  2. Պատմի՛ր սրինգ նվագող աղջկա մասին: սրինգ նվագող աղջիկը բարի եր, ինքնավստահ ինքը ուներ իր աշխար։
  3. Պատմի՛ր երկու աշխարհների մասին : երբ որ դու ուզում ես ուրիշի նման ապրել հարստանում ես հետո ախքատանում։ իսկ իմ աչքերով միշտ հարուստ էմ։
    ա) աշխարհ ուրիշ մարդկանց աչքերով
    բ) աշխարհ քո աչքերով
  4. Քո կարծիքով ի՞նչ է հրաշքը:
%d bloggers like this: