Design a site like this with WordPress.com
Get started

«Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ

Մենք դեկտեմբերի 25-ին դրել ենք տոնածառ, զարդարել կարմիր և արծաթագույն խաղալիքներով,  կարմիր աստղով։

 Ամանորը մենք մեր տանն ենք անցկացրել։

Հունվարի 2 ին ձյուն եկավ, մենք շատ ուրախացանք, եղբայրներիս և քույրերիս հետ ձնագնդի խաղացինք։

One thought on “«Ուսումնական ձմեռ» նախագիծ”

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: