Design a site like this with WordPress.com
Get started

07.12.2022

Վարժ 345

Փորձիր չորս հատ 3-ով և թվաբանական որոշ գործողություններով ստանալ 1-ից մինչև 6 թվերը: Կարող ես օգտագործել նեև փակագծեր:

1=(3:3+3)-3

2=(3:3)+(3:3)

3=(3+3+3):3

4=(3×3+3):3

5=(3-3:3)+3

6=3-3+3+3

Advertisement

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: