Design a site like this with WordPress.com
Get started

Առաջադրանքներ

Գրի՛ր մեկ բառով։

մարդ, որը լողում է- լողորդ

մարդ, որը հեծանիվ է քշում-հեծանվորդ

մարդ, որը մեքենա է վարում-վարորդ

մարդ, որը ճամփա է գնում-ճամբորդող

մարդ, որն առաջնորդում է-առաջնորդ

մարդ, որը որս է անում-որսորդ

մարդ, որն անցնում է ինչ-որ տեղով-անցորդ

մարդ որը գնումներ է կատարում-գնող

2. Եթե նախադասությունները ճիշտ դասավորես, կիմանաս դելֆինների հետաքրքիր սովորության մասին։

5.Գիտնականները պարզել են, որ դելֆիններն այդ գիտակցաբար չեն անում։

4.Նրանք օգնում են մարդկանց մնալու ջրի վրա և հրում են դեպի ափ։

1.Կան բազմաթիվ պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են դելֆինները փրկում խեղդվոդ մարդկանց։

3.Ուղղակի նրանք իրոք սիրում են հրել զանազան առարկաներ։

2.Չնայած այս ամենին՝ հայտնի է, թե դելֆինները որքան են սիրում մարդկանց և ատում շնաձկներին։

3.Իմաստով մոտ բառերը գրի՛ր իրար դիմաց։         

ճախրել-թռչել      

փոթորիկ-մրրիկ

սանդուղք-աստիճան

  ձի-նժույգ 

մարտ-պատերազմ             

   գագաթ-կատար

սառը-պաղ 

    հանդարտ-մեղմ      

զվարթ-աշխույժ   

4. Բառարանից օգտվելով, գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները:

Դուրեկան-հաճելի, ախորժելի

հարուստ-ունևոր

ծառա-սպասավոր

հայտնի-ծանոթ

աջակցել-ոգնել

աղքատ-չքավոր, խեղճ

Про меня

Я, Агапе Авагян,, родилась 13 марта  в  Ереванe. Проживаю по адресу город Ереван, улица Назарбекян 26/1.

 У меня карие глаза и коричневые волосы, я высокого роста.

Я учусь в 4-ом классе Образовательного комплекса ,Мхитар Себастаци. Я люблю играть на виолончелии и флейте,  люблю рисовать. Мой любимый цвет-сини, любимое животное- дельфин, мне девять лет. У меня прекрасная семья.

Про меня

Я, Агапе Авагян,, родился 13 марта  в  Ереванe. Проживаю по адресу город Ереван, улица Назарбекян 26/1.

 У меня карие глаза и коричневые волосы, я високиыч роста.

Я учусь в 4-ом классе Образовательного комплекса ,Мхитар Себастаци. Я люблю играть на виолончели и флете и я люблю рисовать. Мой любимый цвет-синий и белий, мой любимое животное- дельфин, мне девять лет. У меня прекрасная семья.

14.09.2022

Վարժ.49

Հաշվի՝ր արտահայության արժեքը, եթե a=3200:

Ա) a+308-1654=1854

1.a+308=3508

2.3508-1654=1854

5xa:40=400

1.5xa=16000

2.16000:40=400

Բ) a+3208-a=3208

1.a+3208=6408

2.6408-a=3208

a:40×64=5120

1.a:40=80

2.80×64=5120

%d bloggers like this: