Design a site like this with WordPress.com
Get started

02.11.2022

Վարժ. 180

Հաշվիր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական կատկությունից

Ա) 7x60x5                                  Բ)6x40x5

60×5=300                                      40×5=200   6×200=1200                                                             

7×300=2100                                  5x20x314   

172x2x5                                         5×20=100

2×5=10                                           314×100=31400                                                                                     

172×10=1700                               70x50x40    

60x50x90                                      50×40=2000                                

60×50=3000                                 70×2000=140000

90×3000=270000                        6x5x6x5x6x5   

5x4x5x4x5x4                                6×5=30                               

5×4=20                                        30x30x30=27000

20x20x20=8000                         3x3x5x6+8x9x2x5

2x4x3x2+6x7x5x2                      3×3=9

2×4=8                                           5×6=30

3×2=6                                           9×30=270

8×6=48                                        6×8=48

6×7=42                                         8×9=72

 5×2=10                                        2×5=10

42×10=420                                  72×10=720

420+48=468                               270+720=990

Վարժ. 182

Վերականգնիր հավասարություներրը:

Ա) 2 կմ  =  800մ + 1 կմ 200 մ

8 կմ  = 3 կմ 100մ + 4 կմ 900 մ

6 մ  = 3 մ 50 սմ+ 2 մ 50 սմ

12 սմ = 1 սմ 4 մմ   + 10 սմ 6մմ

14 դմ  = 3 դմ 3 սմ + 10 դմ 7 սմ

Բ) 2 կմ 350 մ + 650  = 3 կմ

7 կմ 550 մ + 2կմ 450մ  = 10 կմ

2 մ 25 սմ + 75սմ  = 3 մ

2 սմ 2 մմ + 12սմ 8մմ  = 15 սմ

2 մ 7 դմ + 15մ 3դմ  = 18 մ

Վարժ. 183

Համեմատիր:

Ա) 5 կգ 600 գ < 6 կգ 500 գ

12 տ 40 կգ > 12 տ 4 ց

11 ց 65 կգ < 1 տ 70 կգ

Բ) 23 կմ 30 մ < 30 կմ 23 մ

 12 դմ 5 սմ > 10 դմ 8 սմ

3 մ 24 սմ > 2 մ 3 դմ

%d bloggers like this: