Design a site like this with WordPress.com
Get started

14.11.2022

Վարժ. 229

Գտիր անհայտ բաղադրիչը:

Ա) 3635 — 178 = 3457

3457 + 178 = 3635

2482 — 124 = 2358

2358 + 124 = 2482

Բ) 5564 — 2079 = 3485

5564 – 3485 = 2079

4607 — 2329 = 2278

4607 – 2278 = 2329

Գ) 4606 — 1248 = 3358

3358+1248= 4606

3007 — 912 = 2085

3007 — 2085 = 912

Խնդիր. 231

Երբ կանգառում ավտոբուսից իջավ 7  ուղևոր և ավտոբուս բարձրացավ 12 ուղևոր, ավտոբուսում ուղևորների թիվը դարձավ 24: Քանի՞ ուղևոր կար ավտոբուսում մինչև կանգառ:

Լուծում.

24 – 12 = 12

12 + 7 = 19 ուղևոր

Պատասխան. 19 ուղևոր

Խնդիր. 232

Ա) Գնացքը երկու օրում անցավ 1255 կմ ճանապարհ: Երկրորդ օրն այն անցավ 25-ով պակաս ճանապարհ, քան անցել էր առաջին օրը: Որքա՞ն ճանապարհ է անցել հնացքը երկրորդ օրը:

Լուծում.

1255-25=1230

1230 : 2 = 5115 երկրորդ օր

5115+25=5140 առաջին օր

Պատասխան. 5115

Բ) 350 նստատեղ ունեցող ինքնաթիռն ունի 2 սրահ: Առաջին սրահի նստատեղը 46 – ով քիչ են երկրորդ սրահի նստատեղերից: Քանի՞ նստատեղ կա առաջին սրահում:

Լուծում.

350 – 46 =304

304 : 2 = 152 առաջին սրահ

152 + 46 = 198 երկրորդ սրահ

Պատասխան. 152 նստատեղ

Վարժ. 235

Արտագրիր և լրացրու բաց թողած թվերն ու թվանշաներն:

Բ) 8 x 10000 + 7  x 100 + 3 = 87003

Վարժ. 236

Արտագրիր և, ըստ օրինաչափության, տրված թվերից հետո գրիր ևս երեք թիվ:

Բ) 5,7,12,19,31,33,38,45

Վարժ. 237

Եթե 147 թիվը որպես գումարելի գումարենք 100 անգամ, ապա ո՞ր թվանշանով կվերջնա այգ գումարը:

Լուծում.

147 + 100  = 247

Պատասխան. Կվերջանա 7 թվանշանով

Վարժ. 234

Երկու օրում Գյանեն վաճառեց 240 կգ վարունգ: Առաջին օրը նա վաճառեց 20 կգ ավելի, քան երկրորդ օրը: Հաշվիր թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400 դրամ:

Լուծում.

240 — 20 = 220կգ

220 : 2 = 110կգ երկրորդ օր

110 + 20 = 130կգ առաջին օր

10400:130=80դր

110×80=8800դր

Պատասխան՝ 8800դր:

«Գետակի վրա

Գետակի վրա
Թեքվել է ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին: —

…Երազ – աշխարհում
Ամեն բան հավետ
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ:

Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

Ինչպիսի՞ն էր այս բանաստեղծության գետակը։ Առանձնացրո՛ւ գետակին բնորոշող հատվածը։

Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

Ինչպիսի՞ն էր ուռենին։ Փորձի՛ր բնութագրել նրան։

Ուռենին թեքվել էր գետակի վրա և լուռ նայում էր վազվզող ջրերին:

Բանաստեղծության մեջ ի՞նչ են խորհրդանշում ջրերը։ 

Ջրերը ուրախ գալիս է գնում էին, ձմեռը գնում է գալիս, աշունը գնում է գալիս, մարդը գնում է գալիս, գետակը գնում է գալիս, եղնիկը գնում է գալիս, եղնիկը գնում է գալիս:

Ինչի՞ մասին է բանաստեղծությունը։ Փորձի՛ր բացատրել։

Բանաստեղծությունը ուրախ և տխուր տրամադրությունի մասին էր:

Կազմի՛ր նախադասություններ, գործածելով տրված արտահայտությունները։ 

Երազ աշխարհ, ուրախ ջրեր, լացող ուռենի։

Երազ աշխարհում ամեն մարդ միշտ լաց է լինում և տխրում:

Ուրախ անտառում միջտ գետակները ուրախ են լինում և վազվզող:

Լացող ուռենին միշտ լացում է, և ջղայնանում:

Ի՞նչ տրամադրություն փոխանցեց քեզ բանաստեղծությունը։ Տպավորությունդ ներկայացրո՛ւ մի քանի նախադասությամբ։

Գետակի վրա
Թեքվել է ուռին.
Ու նայում է լուռ
Վազող ջրերին: —

…Երազ – աշխարհում
Ամեն բան հավետ
Գալիս է, գնում
Ու ցնդում անհետ:

Եվ գլուխը կախ`
Նա լաց է լինում.-
Ջրերը ուրախ`
Գալիս են, գնում…

Իմ համար այս բանաստեղծությունը համ ուրախ էր համ տխուր:

%d bloggers like this: