Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ճահիճներ

Ճահիճները ցամաքի այն տարածքներն են, որտեղ ամբողջ տարին կա ջրի ավելցուկ։ Ճահիճները առաջանում են այն տարածքնեում որտեղ տեղումների ջրերը ոչ թե հոսում հեռանում են այլ կուտակվում են։ Ճահիճներում ապրում և աճում են խոնավասեր բույսեր և կենդանիներ։ Բույսերը ճահիճներում տարիների ընթացքում դառնում են վառվող օգտակար հանածո, որը կոչվում է տորֆ։

Մարդիկ ճահիճները չորացնում են իրենց օգտագործման համար։ Ճահիճները չորացնելու համար գորյություն ունի երկու տարբերակ

1․ փորում են ջրանցքներ

2․ տնկում են ծառեր, որոնց արմատները ունեն խոնավություն կլանող հատկություն

Չորացնելուց հետո այնտեղից հանում են չորացած տորֆը, որը մարդիկ օգտագործում են որպես վառելանյութ և պարարտանյութ ։ Չորացված ճահիճները մարդիկ օգտագործում են նաև որպես վարելահող։

English

 1. Jenny is helping her mum now.
 2. You are visting your grandma at the moment.
 3. The girls are having breakfast at present.
 4. My dad is sleeping on the sofa.
 5. We are walking to school now.
 6. I am doing my homework.
 7. It is raining today.
 8. Our mum is cooking dinner.
 9. The birds are singing.
 10. My friends are playing tennis at the moment.
 1. I am playing flute at the moment.
 2. My dad is driving a car now.
 3. My mom is cooking giros.
 4. Emmanuel is not playing cello.
 5. Ester is drinking milk.
 6. We are running to garden.
 7. They are lying their mother.
 8. The birds are singing to the garden.

Հորթը և ոզնին

Կետադրի’ր տեքստը:

Մի օր կանաչ դաշտում հանդիպեցին հորթն ու ոզնին:

Երբ չալ հորթը լիզեց ոզնուն, փուշը ծակեց հորթի լեզուն:

Այն ժամանակ ոզնին նրանց ասաց՝ ինչ պատահի` մի՛ տար բերանդ:

Անվանի՛ր մեկ բառով։

Թռչունների խումբ-երամ

ձիերի խումբ-վտառ

միասին նույն օրը ծնված-երկվորյակ

և՛ ջրում, և՛ ցամաքում ապրող-երկկենցաղ

ցողը ցուրտ ժամանակ-եղյամ

Կարդալու սրահ-ընթերցասրահ

երեկոյան ճաշ-ընթրիք

հատ-հատ ընտրված-հատընտիր

արգելք ոտքի տակ-խոչընդոտ

բարակ ճյուղ, շիվ-ոստ

Գտի՛ր առաջին սյունակում գրված բառերի բացատրությունը և համարակալի՛ր հոմանիշ զույգերը։

Երփներանգ-գույնսգույն                                      տարբեր գույների

արփի-արև                                                  ցերեկային լուսատու

բորբ -ջերմ                                                   շատ տաք, ջերմ

փափագ-Բուռն ցանկություն                             ուժգին ցանկություն

շամփուր-Մի ծայրը սուր բարակ ձող                         խորովածի շիշ

հղփանալ- հագենալ                                            շփանալ, երես առնել

բորբոսնել-նեխել                                           նեխել, փչանալ

Լրացրո’ւ բաց թողնված տառերը և վերնագի’ր: Տեքստից դո’ւրս գրիր այն բառերը, որոնց կարող ես հոմանիշներ կամ հականիշներ գրել:

ԵՂՆԻԿ

Կեսօր էր: Եղնիկը մի քիչ զմրուխտ խոտ անուշ արեց, լողաց սառնորակ գետակում, ապա մտավ անտառ: Պառկեց զովասուն ծառերի ստվերում: Անտառի անդորրությունը ձանձրացրեց նրան: Հասակակից մեկը չկար, որ հետը խաղար և օգներ փարատելու

Հանկարծ արևի մի շող թափանցեց հովից օրորվող ծառերի արանքից: Եղնիկը նստեց տեղից և փորձեց բռնել շողիկը: Բայց նա փախավ, և եղնիկը չկարողացավ որսալ նրան:

Եղնիկը թռչկոտում էր արևազօծ դաշտում, փորձում էր բռնել շողը: Իսկ շողն իր հերթին մերթ հպվում էր եղնիկին, մերթ արագորեն անհետանում:

Այսպես ամեն միջօրեի շողիկը գալիս և խաղում էր մատղաշ եղնիկի հետ:

սառնորակ-ցուրտ-տաք

ձանձրացրեց-հոգնեցրեց

Հասակակից-միատարիք

արագորեն-դանդաղ

անհետանում-կորել

%d bloggers like this: