Design a site like this with WordPress.com
Get started

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։
Աշնան երրորդ ամիսն էր։ Արևի ճառագայթների տակ ոսկեհանդերձ ծառերը սվսվում էին։ Բարձր ու հաղթանդամ կաղնիների տերևները ճգնում էին պահպանել իրենց ճյուղերի վերջին տերևները։ Հանկարծ բնության մեջ լսվեց մի դղրդյուն և դարձյալ լռեց։
Տեքստում ո՞ր եղանակն է նկարագրված։ Աշունը
Գրի՛ր աշունը բնութագրող երկու բառ։ Գունզգույն, բարեբեր
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բառակապակցություն։ Ոսկեհանդերձ ծառերը, վերջին տերևները
Տեքստից դո՛ւրս գրիր երկու բարդ բառ։ ոսկեհանդերձ, հաղթանդամ
Քանի՞ ձայնավոր և բաղաձայն կա թռչուններ բառում։ 6 բաղաձայն, 2 ձայնավոր
Տրված բառերից ո՞րն է պարզ։
Ինքնաթիռ համերգ տախտակ երգիչ
Ո՞ր ածանցն է, որ միանալով տուն բառին, նոր բառ է կազմում։ Ան

Ընդգծված բառերից ո՞րն է գործածված փոխաբերական իմաստով։
Ճերմակ կարապներ
Կապույտ երկինք
Կապույտ երազներ
Կապույտ աչքեր
Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Քնել-ննջել
Ընթերցել-կարդալ
Սպիտակ-ճերմակ
Վճիտ-պարզ
Տրված բառակապակցություններում ո՞ր բառն է գրվում մեծատառով։
Հայոց լեզու
Բարձր լեռ
Պարզ երկինք
Պարզ լիճ

%d bloggers like this: